قوانين کالازيو

قيمت اعلام شده ذيل اقلام، قيمت فروش قسطي با تعداد دقيق اقساط و قيمت نقدي درب کارخانه جهت هر مورد از اقلام ميباشد .

مشتريان ويژه (حکمت و سبا) مي توانند جهت خريد محصولات به دو صورت اقساطي و نقدي اقدام کنند .

تسويه سفارشات اقساطي از طريق کسر از اعتبار دارنده کارت حکمت مي باشد.

مشتريان عام نيز مي توانند محصولات موجود در کالازيو را به صورت نقدي خريداري کنند.

نکته: در صورت بروز اشکال در موجودي کالا و قيمت کليه اقلام موجود در سايت، سيستم بصورت خودکار بدون هماهنگي و اطلاع قبلي مبالغ را اصلاح و در صورت لزوم، سفارشاتدر صورت بروز اشکال در موجودي کالا و قيمت کليه اقلام موجود در سايت، سيستم بصورت خودکار بدون هماهنگي و اطلاع قبلي مبالغ را اصلاح و در صورت لزوم، سفارشات داراي اشکال را لغو مي نمايد.

روش ارسال کالا

زمان ارسال کالا در تهران

زمان ارسال کالا پس از تائيد اعتبار براي شهر تهران در کمترين زمان ممکن مي باشد.

چنانچه زمان ارسال کالا مصادف با تعطيلات رسمي کشور يا جمعه باشد، زمان ارسال در اولين روزکاري پس از آن انجام مي گيرد.

زمان ارسال کالا براي شهرستان

زمان ارسال کالا پس از تائيد اعتبار براي سراسر کشور با توجه به دوري از مرکز 5 روز کاري مي باشد.

چنانچه زمان ارسال کالا مصادف با تعطيلات رسمي کشور و جمعه باشد، زمان ارسال در اولين روزکاري پس از آن انجام مي گيرد.

نحوه ارسال کالا

ارسال سفارشات در استان تهران از طريق الو پيک و در شهرستان به صورت پستي انجام ميگردد.